In deze disclaimer/privacy policy wordt verstaan onder:

 

- de eigenaar: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw. Elke bezoeker van de website is gebonden aan deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

De content van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw.

 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw te worden verzocht.

 

Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

Persoonlijke gegevens die we hebben verkregen via deze site worden beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie op te vragen en te wijzigen indien nodig. U kunt hiervoor een mail sturen naar ons.

 

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

 

Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer/privacy policy te wijzigen.

Lid worden ?

         Klik hier

Onze

Nieuwsbrief

in je mailbox ?

Klik hier

Wandelclub
Hanske de Krijger
Oudenaarde vzw

Disclaimer / Privacy policy